Materiály k SZZ

Na této stránce naleznete odkazy na okruhy požadavků ke státním závěrečným zkouškám bakalářských oborů garantovaných ÚPSS.

Veškeré informace týkající se státní závěrečné zkoušky a ukončení studia jsou uvedeny na www.upol.cz - Pedagogická fakulta - studijní oddělení.

 

 SMĚRNICE PRO SZZ 


Otázky ke státním závěrečným zkouškám bakalářských oborů garantovaných ÚPSS v akademickém roce 2019/2020

 

Státní závěrečné zkoušky bakalářských oborů garantovaných Ústavem pedagogiky a sociálních studií se skládají z následujících tří částí:

  • obhajoba bakalářské práce;
  • pedagogika a základy psychologie;
  • profilová část.

 

VYCHOVATELSTVÍ

Pedagogika a základy psychologie – otázky ZDE

Studentům, kteří chtějí vykonat státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie v lednu 2020, se doporučuje mít splněny následující dílčí disciplíny: Obecná pedagogika, Obecná psychologie, Metodologie empirického výzkumu 1 a 2, Obecná didaktika, Speciální pedagogika 1 a 2, Teorie výchovy, Základy pedagogické diagnostiky, Vývojová psychologie, Profesní etika, Sociální psychologie, Historické proměny výchovy, Základy andragogiky.

Sociální pedagogika – otázky ZDE

 

UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A ODBORNÉHO VÝCVIKU – NOVÁ AKREDITACE (začátek studia v roce 2016 a později)

Pedagogika a základy psychologie – otázky ZDE

Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku – otázky ZDE

 

UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A ODBORNÉHO VÝCVIKU – DOBÍHAJÍCÍ AKREDITACE (začátek studia v roce 2015 a dříve)

Pedagogika a základy psychologie – otázky ZDE

Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku – otázky ZDE

 

PEDAGOGIKA – VEŘEJNÁ SPRÁVA

Pedagogika a základy psychologie – otázky ZDE

Právní a správní aspekty veřejné správy – otázky ZDE

 

PEDAGOGIKA – SOCIÁLNÍ PRÁCE

Pedagogika a základy psychologie – otázky ZDE

Sociální práce a její právní aspekty – otázky ZDE