Studijní materiály k SZZ

Na této stránce naleznete odkazy na okruhy požadavků ke státním závěrečným zkouškám bakalářských oborů garantovaných ÚPSS.

Veškeré informace týkající se státní závěrečné zkoušky a ukončení studia jsou uvedeny na www.upol.cz - Pedagogická fakulta - studijní oddělení.

 

 SMĚRNICE PRO SZZ 


Bakalářské studium 2017/2018


Otázky ke státním závěrečným zkouškám bakalářských oborů v akademickém roce 2017/2018.

Státní závěrečné zkoušky bakalářských oborů garantovaných Ústavem pedagogiky a sociálních studií se skládají z následujících tří částí:

  1. obhajoba bakalářské práce;
  2. společná část – Pedagogika a základy psychologie
  3. specifická část:

Pedagogika – sociální práce: Sociální práce a její právní aspekty,

Pedagogika – veřejná správa: Právní a správní aspekty veřejné správy,

Pedagogické asistentství: Technologie provozu a organizace školy,

Vychovatelství: Sociální pedagogika,

Učitelství PVOV: Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku.