Projekt - Inovativní obohacení předmětu Metodika her a zábavních činností

 

V roce 2011 byl na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci řešen projekt Inovativní obohacení předmětu Metodika her a zábavních činností, který byl financován z Fondu rozvoje vysokých škol. Hlavním cílem projektu byla inovace výuky předmětu Metodika her a zábavních činností, který je zařazen jako volitelný ve studijním plánu bakalářského studijního oboru Vychovatelství. Řešitelkou projektu byla Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.


V rámci výuky inovovaného předmětu byli studenti ve vyšší míře vedeni k osvojení metodických dovedností při plánování, přípravě, realizaci a hodnocení her, jejichž využití ve výchovně vzdělávacím procesu je velmi široké. Hlavním výstupem projektu je multimediální metodický materiál – zásobník her, na jehož vytvoření se studenti aktivně podíleli a který je online přístupný dalším zájemcům.


Vedle toho byl projekt zaměřen na uskutečnění herního programu pro děti mladšího školního věku, jehož prostřednictvím si studenti ověřili získané dovednosti na jedné z cílových skupin svého budoucího profesního působení.


Díky finanční podpoře Fondu rozvoje vysokých škol se mimo jiné podařilo vytvořit materiální a informačně technické zázemí pro kvalitní výuku předmětu Metodika her a zábavních činností v následujících letech.

 

Ukázka multimediálního metodického materiálu viz videoukázky níže

Veškeré videoukázky naleznete

- ZDE -