Archiv 2012


Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP OLOMOUC

si Vás dovoluje pozvat na workshop

 

 „SOCIÁLNÍ KONTROLA JAKO FORMA POMOCI“

 

který se bude konat ve středu 4. dubna 2012 od 15:00 do 16:30 hod. v učebně P7 PdF UP Olomouc

Témata workshopu:

 • Představení činnosti jednotlivých organizací
 • Individuální potřeby klienta a zájem společnosti                          
 • Sociální kontrola v procesu socializace/resocializace klienta
 • Cíle sociální kontroly
 • Metody a prostředky sociální kontroly uplatňované v praxi organizace
 • Příklady z praxe a diskuse

Přednášející:

Mgr. Eva Zakouřilová (sociální pracovnice OSPOD Magistrátu města Olomouc), Bc. Marie Štrbáková (tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje), Mgr. Jiří Zatloukal (vedoucí střediska Probační a mediační služby ČR Olomouc), Mgr. Vlastimil Štrpka (vychovatel Věznice Mírov).

Cílem workshopu je představit činnost jednotlivých organizací, které ve své činnosti sociální kontrolu používají, diskutovat možnosti a meze sociální kontroly v situaci „pomáhání“ klientovi. Seznámit studenty s metodami, prostředky a cíli sociální kontroly uplatňovanými v praxi. Diskutovat otázku připravenosti pomáhajících pracovníků na uplatňování sociální kontroly v praxi.


Workshop „NEJLEPŠÍ ZÁJEM DÍTĚTE PŘI ROZPADU RODINY?“

Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP OLOMOUC

si Vás dovoluje pozvat na workshop

 

„NEJLEPŠÍ ZÁJEM DÍTĚTE PŘI ROZPADU RODINY?“

 

který se bude konat v pátek 16. 3. 2012 od 13:00 do 15:00 hod.

v aule PdF UP v Olomouci

 

Přednášejícími budou pracovníci FOD a mediátoři Mediačního centra Olomouc (PhDr. Lenka Poláková, Mgr. Robin Brzobohatý a PhDr. Lenka Holá, Ph.D.)

Témata workshopu:

 • Co je to "zájem dítěte"
 • Zájem dítěte v situaci rozpadu rodiny
 • Způsoby práce s ohroženými rodinami ve FOD
 • Rodinná a rozvodová mediace
 • Příklady z praxe a diskuse

Cílem workshopu je diskutovat tzv. „nejlepší zájem dítěte“ v situaci rozpadu rodiny, a to z pohledu práva, psychologie a pedagogiky. Seznámit studenty s možnostmi pomoci ohroženým rodinám a dětem. Snahou je propojit teoretické vzdělávání s praktickými zkušenostmi s novými metodami a postupy v dané oblasti.

Účastníkům workshopu doporučujeme, aby se předem seznámili s níže uvedeným materiálem.

- MATERIÁL -