Archiv 2011


Seminář - Uspokojení vývojových potřeb dítěte ve výchově (Pesso Boyden)

 

Pobočka České pedagogické společnosti Olomouc společně s Ústavem pedagogiky a sociálních studí PdF UP v Olomouci pořádají dne 9. 12. 2011 v době od 9.00 – 12.00 seminář s názvem Uspokojení vývojových potřeb dítěte ve výchově (Pesso Boyden).

Seminář povede Mgr. Eva Oujezská, psycholožka a psychoterapeutka s 15-letou praxí, v současné době v privátní praxi, pracující především s klienty s traumatickou zkušeností z různých životních etap. Při své práci vychází z principů dynamické psychoterapie a PBSP systému.

Kapacita semináře je omezená!

V případě zájmu o seminář je nutno kontaktovat PhDr. Vladimíru Kocourkovou, Ph.D. na e-mail vladimira.kocourkova@upol.cz

 


Workshop „Sociální práce v trestní justici“

Ústav pedagogiky a sociálních studií pořádá 

 dne10. května 2011 od 13:00 do 15:00 hod.

v aule Pedagogické fakulty UP Olomouc

workshop

„Sociální práce v trestní justici“

 

Panelové diskuse se zúčastní manažeři prevence kriminality Magistrátu města Olomouc a Krajského úřadu Olomouckého kraje, sociální kurátoři pro děti, mladistvé i dospělé, pracovník Probační a mediační služby ČR, Vězeňské služby ČR, Intervenčního centra a dalších organizací pracujících s danou cílovou skupinou.

Workshop je určen pro studenty, akademické pracovníky i širší odbornou veřejnost.

Cílem workshopu je seznámení se s povahou sociální práce s pachateli a oběťmi trestných činů a s problematikou prevence kriminality.

 

 

 

Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Holá, Ph.D.

Ústav pedagogiky a sociálních studií

 


Pozvání na seminář – Integrace Romů

Milé studentky a studenti, srdečně vás zvu v pondělí 18. 4. 2011 do posluchárny P 5.

V době od 13.15 do 14.45 se uskuteční setkání s paní Magdou Mandátovou, která pracuje v olomoucké Charitě na pozici pracovní konzultantka pro etnické menšiny a na vyšší odborné škole v Olomouci, kde studenty seznamuje s romskou kulturou a zvyky.

Je absolventkou rekvalifikačního kursu na Masarykově universitě v Brně a na Vysoké škole Jána Amose Komenského; působila na pozici odborný romský asistent na školách a na pozici odborný osobní poradce.

Více na:

https://www.romea.cz/index.php?id=detail&detail=2007_9589

Srdečně všechny zájemce zve Jitka Skopalová