Archiv realizovaných přednášek 2009


Pracovní seminář „Neurodidaktik“ - von der Didaktik zur Mathetik Transdisziplinarität im Lehr-/Lernmanagement. 

Mathetika do školního vzdělávání?

Ve dnech 14. a 15.10. 2009 navštívil Ústav pedagogiky a sociálních studií (ÚPSS) na PdF UP Wolf Dieter Kohlberg z Ústavu pedagogických a kulturních studií na univerzitě v Osnabrücku. W. D. Kohlberg je významný specialista v oboru neurobiologického základu učení a odborník zabývající se reformou evropského systému všeobecného vzdělávání.

15. 10. se v zasedací místnosti děkanátu konal první pracovní seminář s názvem -„Neurodidaktik“ - von der Didaktik zur Mathetik Transdisziplinarität im Lehr-/Lernmanagement.  Mathetika, dle  W. D. Kohlberga,  představuje přínos k rozvoji moderní vědecké gramotnosti a rovněž poskytuje kritický pohled na společnost. Pojem "Mathetics" (z řeckého "mathein" nebo "mathanein") znamená "naučit" jak z hlediska procesu, tak z hlediska získání určitých znalostí. U mathetiky jde mj. o porozumění organizace procesu učení, a to učením především z pohledu studenta (holistický přístup k žákovi, studentovi). Mathetika zdůrazňuje  symetrický vztah mezi učitelem a žáky, studenti a učitelé jsou “na jedné úrovni”. Pedagog, resp. učitel se tak stává  především poradcem a konzultantem. Mathetika je tedy nejen o obsahu, ale především o  úrovni vztahů mezi lidmi a informacemi: o předávání (vyučování), jakož i přijímání informací (učení se) pro rozvíjení znalostí (učení sebe sama), vlivu emocí, motivace a vůle studenta i učitele. Mathetika zohledňuje a využívá aktuální poznatky z neurofyziologie, neurodidaktiky (výzkum mozku), behaviorismu, z pedagogické psychologie, kognitivní psychologie a z psychologie komunikace, jakož i poznatky informačních technologií a mediální výchovy. Uvedené poznatky mohou obohatit vzdělávání a přípravu budoucích učitelů.

Problematikou mathetiky a neurodidaktiky byly zahájeny odborné pracovní semináře pro pracovníky Ústavu pedagogiky a sociálních studií. S  univerzitou v Osnabrücku má ÚPSS PdF navázán rovněž kontakt v rámci programu Erasmus ke vzájemné  mobilitě studentů, doktorandů a pracovníků.

Text pracovního semináře naleznete

- ZDE -


Seminář Krizová intervence

7. května 2009 se v aule PdF uskutečnil seminář nejen pro studenty, ale i odbornou veřejnost. Seminář vedl komisař zásahové jednotky Policie ČR, policejní vyjednávač Mgr. Štěpán Klen. Účastníci získali mnoho především praktických informací týkající se problematiky agrese na školách, možnosti jejich zvládání pedagogy; šikany učitelů; extrémních situací ve školním prostředí, sebevražd na půdě školy aj.

Pozvánka


Přednáška pracovníků Policie České republiky na téma „Práce s dětskou obětí“

Dne 6. dubna 2009 se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci konala přednáška policejních vyšetřovatelů na téma „Práce s dětskou obětí“. Přednášku vedli pracovníci Policie České republiky, Okresního ředitelství Olomouc.

Zaměřili se na nejčastější problémy, se kterými se setkávají v případech, kdy se dítě dotábá do role oběti trestného činu. Krátce představili studentům s problematiku domácího násilí, týrání a zneužívání dětí a obzvláště sexuálního zneužívání dětí. Přednáška byla doplněna o předvedení panenek Jáji a Páji, které se používají při vyšetřování sexuálního násilí páchaného na dětech. Studenti byli také seznámeni s možnostmi a funkcí speciální výslechové místnosti, určené pro práci s dětmi.

Přednášky organizované Mgr. Lindou Švrčinovou se zúčastnilo téměř 100 studentů studijních oborů pedagogika – sociální práce a dalších kombinací, pro které byla přednáška určena s ohledem na jejich budoucí povolání.


Přednáška PhDr. Mgr. Zuzany HUBINKOVÉ, Ph.D. na téma "Psychologie společnosti. Role ženy v současné společnosti".

Dne 25.3.2009 ve 14,00 hod. proběhla v aule PdF UP přednáška PhDr. Mgr. Zuzany Hubinkové, Ph.D. z Vysoké školy ekonomické v Praze na téma "Psychologie společnosti. Role ženy v současné společnosti". Přednáška se uskutečnila v rámci přednášek pro studenty doktorských studijních programů.

Prezentaci přednášky naleznete

- ZDE -