Archiv 2011


Ústav pedagogiky a sociálních studií

Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

Vás srdečně zve k účasti na elektronické vědecké konferenci

 

Hodnotová orientace žáků základní školy

 

Vědecká konference se realizuje v rámci řešení projektu „Výzkum hodnotové orientace žáků 2. stupně základní školy“, který je finančně podpořen interním studentským grantem Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (číslo projektu PdF_2011_014).

Cílem vědecké konference je vytvořit publikační prostor pro odborníky z České republiky i zahraničí, kteří se zabývají problematikou hodnotové orientace dětí a mládeže. Výstupem z konference bude tištěný recenzovaný sborník, který bude vydán na konci měsíce ledna 2012.

Publikovány mohou být výzkumné zprávy i teoretické statě, které úspěšně projdou recenzním řízením. Maximální rozsah jednoho příspěvku je 10 stran. Podrobnější pokyny pro psaní příspěvku naleznete zde.

Příspěvky odpovídající požadavkům zasílejte do 16. prosince 2011 na adresu pavla.vyhnalkova@upol.cz.

 

Těšíme se na Vaši účast!

 


IX. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBORU PEDAGOGIKA

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte, abychom Vás jménem Oborové rady doktorského studijního programu Pedagogika a Ústavu pedagogiky a sociálních studií na PdF UP v Olomouci pozvali na IX. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBORU PEDAGOGIKA s názvem Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP IX. Konference se bude konat dne 1. prosince 2011 v prostorách PdF UP v Olomouci.  Pozvání k dopolednímu vystoupení v plenárním jednání přijali: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc., doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. a PaedDr. Milan Kubiatko, Ph.D. Odpolední sekce budou tvořeny  na základě tematického zaměření jednotlivých příspěvků. Účastníci konference mohou participovat i na metodologickém semináři, který se uskuteční dne 30. listopadu 2011 pod vedením Mgr. et Mgr. Jana MAREŠE, Ph.D.

Podrobné informace, včetně přihlášky, budou zveřejněny na webových stránkách konference: www.pedagogikadsp.cz, nejpozději od 1. října 2011.

 

Těšíme se na setkání

za organizační tým konference

Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.  a  Mgr. Eva Kaněčková

ÚPSS PdF UP v Olomouci

 


I. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

 

MEDIACE 2011

Kultivovaný způsob řešení sporů

 

Vážená kolegyne, vážený kolego, 

přijměte prosím srdečné pozvání na I. ročník mezinárodní vědecké konference „MEDIACE 2011 - Kultivovaný způsob řešení konfliktů“, kterou ve dnech 14. – 15. října 2011 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci spolupořádají Právnická fakulta a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Záštitu nad konferencí převzali Ministerstvo spravedlnosti ČR a rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. RNDr. Miroslav Mašlán, CSc.

Cílem konference je otevření interdisciplinárního diskursu reflexe mediace v České republice a ve světě s doporučením pro její další teoretická zkoumání a aplikaci v praxi.

Jednotlivé sekce jsou zaměřeny na problematiku vzdělávání v mediaci, rodinnou mediaci, mediaci v prostředí školských institucí, interetnickou a komunitní mediaci, mediaci v trestní oblasti a mediaci v obchodních a jiných soukromoprávních věcech.

Výstupem z konference bude monografie zaměřená na uplatňování mediace v České republice a ve světě, ostatní příspěvky budou v případě úspěchu v recenzním řízení publikovány podle svého zaměření v odborných časopisech.

 

Těšíme se na společnou práci i setkání

Lenka Holá

za organizační výbor konference

 

VÍCE INFORMACÍ O KONFERENCI NALEZNETE NA

WWW.MEDIACEOLOMOUC.EU

 

Propagační letáky ke stažení

- formát A4 -

- formát A3 -

 

 


Setkání řešitelů projektu DETVET – „LEONARDO“ na UP v Olomouci

V rámci projektu Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci PARTNERSHIPS pod názvem DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL TECHNIQUES IN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (DETVET 2009-2011), do kterého je Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP zapojen, se uskutečnilo ve dnech 13. – 15. ledna 2011 v Olomouci v pořadí již páté mezinárodní setkání všech partnerů podílejících se na řešení projektu.

Hostitelskou zemí byla tentokrát Česká republika, Univerzita Palackého v Olomouci, s řešitelským týmem Ústavu pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty UP. Se zahraničních partnerů se setkání zúčastnili kolegové z Litvy, z Klaipedské univerzity, Švédsko reprezentovali zástupci z Folkuniversitetet, bohatě byla zastoupená delegace z Finska z Tampereen Ammattikorkeakoulu University a z Dánska - Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle. Za Itálii se v projektu angažuje vzdělávací firma Training 2000, která vyslala do Olomouce 2 zástupce. Celkově se setkání účastnilo 13 zahraničních hostů a další desítka hostů z České republiky. Kromě pracovních jednání zaměřených především na specifika odborného a profesního vzdělávání v České republice, na vzdělávání vzdělavatelů a na zkušenosti UP v oblasti distančního vzdělávání, měli účastníci možnost poznat pamětihodnosti města Olomouce, ochutnat speciality moravské a české kuchyně a seznámit se s prací těch, kteří poskytují prostřednictvím rádiových vln informace, hudbu a pohodu posluchačům, i z řad studentů univerzity, především na Olomoucku. Exkurze do Hitrádia Apollo zaujala zvláště technicky, žurnalisticky a umělecky orientované zástupce z Finska a Dánska. Náhled do zákulisí pracovních jednání na Pedagogické fakultě UP, do gastronomického zasvěcování a ochutnávek místních specialit v Konviktu a naši tradiční kuchyně v Moravské restauraci, ale i do přátelské atmosféry návštěvy redakce a studia Hitrádia Apollo přinášejí následující fotografie.


Setkání řešitelů projektu DETVET – „LEONARDO“ na UP v Olomouci

/album/setkani-resitelu-projektu-detvet-leonardo-na-up-v-olomouci/img-0257-jpg/
/album/setkani-resitelu-projektu-detvet-leonardo-na-up-v-olomouci/img-0258-jpg/
/album/setkani-resitelu-projektu-detvet-leonardo-na-up-v-olomouci/img-0261-jpg/
/album/setkani-resitelu-projektu-detvet-leonardo-na-up-v-olomouci/img-0262-jpg/

—————