Archiv realizovaných konferencí 2008


Konference studentů DSP 2008

10. prosince 2008 se konal VI. ročník studentské vědecké konference „Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů“.

Cílem konference bylo seznámení akademické obce i širší odbornou veřejnost s tématy a průběžnými výsledky disertačních prací studentů studující v prezenční a kombinované formě studia. Hlavní referáty přednesli: Prof. Dr. phil. Gerlinda Šmausová, Ph.D. (Sárská Univerzita, Saarbrücken, Německo)-  Interdisciplinarita – disciplinovaná spolupráce disciplin, Doc. PhDr. Tomáš Janík, CSc. (Masarykova Univerzita v Brně) - Pedagogický výzkum v České republice na prahu 3. tisíciletí: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody, Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (Masarykova Univerzita v Brně)- Život ve škole, kvantitativní a kvalitativní přístupy k životu a Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci) - Disciplína v metodě výzkumu. Součástí konference byla i  soutěž Studentské vědecké odborné činnosti.