Uchazečům o studium


Vážení uchazeči o studium oborů garantovaných Ústavem pedagogiky a sociálních studií PdF UP,

 

v akademickém roce 2017/2018 budeme otevírat následující studijní obory:

 

Bakalářské obory:

Vychovatelství (prezenční i kombinované studium)

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (pouze kombinované studium)

 

Navazující magisterský obor:

Řízení volnočasových aktivit (prezenční i kombinované studium)

 

Bakalářské studium – leták ke stažení

Navazující magisterské studium – leták ke stažení

Praxe a kurzy – leták ke stažení

Podrobné informace k jednotlivým oborům – prezentace ke stažení

 

Požadavky k přijímacímu řízení na navazující magisterský obor Řízení volnočasových aktivit (pro akademický rok 2017/2018)

Podmínkou přijetí uchazeče ke studiu je úspěšné absolvování přijímacích testů (testy prostupnosti) z pedagogicko-psychologických disciplín a z profilových disciplín.

Test z  pedagogicko-psychologických disciplín

Otázky v testu budou vycházet z okruhů ke státní závěrečné zkoušce z Pedagogiky a základů psychologie bakalářského oboru Vychovatelství garantovaného Ústavem pedagogiky a sociálních studií PdF UP. Test bude koncipován na základě okruhů platných v akademickém roce 2016/2017.

Test z profilových disciplín

Otázky v testu budou vycházet z okruhů ke státní závěrečné zkoušce ze Sociální pedagogiky bakalářského oboru Vychovatelství garantovaného Ústavem pedagogiky a sociálních studií PdF UP. Test bude koncipován na základě okruhů platných v akademickém roce 2016/2017.

 

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách:

http://www.pdf.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/bakalarske-a-magisterske-studium

http://www.pdf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/

http://www.pdf.upol.cz/menu/uredni-deska/

http://www.studuj.upol.cz

 

Přejeme Vám mnoho úspěchů v přijímacím řízení!