Univerzita 3. věku

Ústav pedagogiky a sociálních studií otevřel v akademickém roce 2014/2015 zájmové studium na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci a tím rozšířil stávající nabídku studijních oborů pro absolventy 1. ročníků  U3V (více http://www.u3v.upol.cz).

 

Pedagogická fakulta UP (PdF UP):

  • Kapitoly z humanitních věd
  • Vybrané kapitoly z dějin 19. a 20. Století

 

Specializované běhy na PdF UP

Kapitoly z humanitních věd

(doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.)

V průběhu přednášek jsou posluchači-senioři seznámeni s aktuálními tématy z nejrůznějších humanitních věd. Probírána jsou témata týkající se např. práv pacienta, dědického řízení, krize společnosti, rodiny a příbuzenství a současným stavem našeho školství.

 

Vybrané kapitoly z dějin 19. a 20. století

(garant: Mgr. Martin Zdražil)

Specializovaný běh představuje vybrané kapitoly především z českých  dějin 19. a 20. století. Seznamuje posluchače s jednotlivými tématy společenského a historického vývoje daného období, probírána je nejrůznější problematika od politických dějin, přes dějiny hospodářské až po kulturu každodenního života. Součástí kurzu jsou rovněž odborné exkurze do muzeí či zajímavých lokalit tematicky spjatých s některou z přednášek.


Univerzita 3. věku - ARCHIV INFORMACÍ

Ústav pedagogiky a sociálních studií otevřel v akademickém roce 2013/2014 zájmové studium na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci a tím rozšířil stávající nabídku studijních oborů pro absolventy 1. ročníků  U3V (více http://www.u3v.upol.cz) . 

Termín a čas konání přednášek studijního modulu KAPITOLY Z HUMANITNÍCH VĚD:

Čtvrtky dle programu v době od 14.45 do 16.15 hod. v budově Pedagogické fakulty UP Olomouc, Žižkovo nám. 5, v suterénu v posluchárně  P 8 (vstup na PdF UP ze třídy Jiřího z Poděbrad vedle Slovanského gymnázia).

Zahájení studia se uskuteční 19. 9. 2013.

Zaměření přednášek: Člověk a rizika informačních a komunikačních technologií (ve spolupráci s Centrem prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP v Olomouci www.prvok.upol.cz) 

Program U3V - zimní semestr 2013/2014

- ZDE -

 

Univerzita 3. věku - ARCHIV INFORMACÍ

Témata U3V garantována ÚPSS v uplynulých letech

- ZDE -

Program letního semestr 2010

- ZDE -

Rozvrh U3V - ZIMNÍ SEMESTR 2010

2. ročník

3. ročník